Λεξικό όρων τεχνολογίας

 

Το Λεξικό όρων τεχνολογίας είναι μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν μερικές από τις πιο συνηθισμένες ξενόγλωσσες λέξεις ή φράσεις που συναντάμε στην καθημερινή μας αλληλεπίδραση με τους υπολογιστές και το διαδίκτυο. Οι ερμηνείες που δίνονται προσπαθούν να εξηγήσουν με όσο το δυνατό πιο απλά λόγια στον μέσο χρήστη τη σημασία του κάθε όρου, χωρίς παρόλα αυτά να προχωρούν σε περαιτέρω ανάλυση. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια, επισημάνετέ τα μέσω της φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να διορθωθεί. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε επίσης να προτείνετε όρους που θεωρείτε χρήσιμο να περιληφθούν σε αυτόν εδώ τον κατάλογο.

[explanatory dictionary]