Πολιτική απορρήτου / Privacy Policy

Ο ιστοχώρος www.freeweird.com δεν μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του με τρίτους και δεν τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους πέραν της ανάλυσης της απόδοσης του περιεχομένου του μέσω της χρήσης cookies, τα οποία ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του browser του.

Το www.freeweird.com δεν είναι ευθύνεται για την επαναδημοσίευση του περιεχομένου του από τρίτους ιστοχώρους χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του.

Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν μελλοντικά χωρίς προειδοποίηση.

We do not share personal information with third-parties nor do we store information we collect about your visit to this blog for use other than to analyze content performance through the use of cookies, which you can turn off at anytime by modifying your Internet browser’s settings.

We are not responsible for the republishing of the content found on this blog on other Web sites or media without our permission.

This privacy policy is subject to change without notice.