Υποβολή άρθρου

 

Μπορείτε να δημοσιεύσετε στο Freeweird μια είδηση ή την παρουσίαση ενός προγράμματος, υποβάλλοντας τη μέσω της παρακάτω φόρμας. Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί είναι οι εξής:

  • Η καταχώρηση θα πρέπει να αφορά οπωσδήποτε κάποιο δωρεάν πρόγραμμα ή υπηρεσία. Οτιδήποτε αφορά προγράμματα και υπηρεσίες που δεν διαθέτουν δωρεάν έκδοση, αυτόματα θα απορρίπτεται.
  • Εάν πρόκειται για παρουσίαση να περιλαμβάνει link προς τη σελίδα του προγράμματος / υπηρεσίας. Αντίστοιχα, εάν πρόκειται για είδηση θα πρέπει να περιλαμβάνεται το link προς την πηγή.
  • Το κείμενο θα πρέπει να είναι καλογραμμένο, χωρίς γραμματικά και συντακτικά λάθη.

Το υποβληθέν κείμενο θα ελέγχεται και εφόσον κριθεί ότι ανταποκρίνεται σε όλα τα παραπάνω, θα δημοσιεύεται αφού πρώτα του γίνει ενδεχομένως μια σχετική επιμέλεια. Όπως και να έχει όμως, το όνομα ή το username σας θα αναφέρεται πάντοτε σε κάθε καταχώρηση.